Taryhymyz

Surat

“Yueqing Zhenhua” wolt sazlaýjy zawody döredildi we Hytaýda ilkinji naprýa .eniýe sazlaýjysyny öndürip başlady.

1988
Surat

Hytaýda güýç sazlaýjy önümleriň ilkinji partiýasy satylýar we halkara bazaryna eksport edilýär

1992
Surat

JONCHN Topar Kärhanasynyň döremegi

1996
Surat

Daşary ýurt bazarlaryny hemmetaraplaýyn ösdürip, Eastakyn Gündogar Dubaýda ofis döredildi

2000
Surat

Baş edara häzirki zaman ofis binasyna - JONCHN binasyna göçdi

2004
Surat

JONCHN önümleri Zhejiang welaýatynda meşhur marka önümleri hökmünde baha berildi

2006
Surat

JONCHN Ylym we Tehnologiýa Parky guruldy we kompaniýanyň önümleri üç esasy pudaga öwrüldi: elektrik üpjünçiligi, akylly ýangyndan goramak, elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary.

2011-nji ýyl
Surat

JONCHN markasy Hytaýyň meşhur söwda belligi bilen sylaglandy

2012
Surat

Kompaniýa milli ýokary tehnologiýaly kärhana we şäher kärhanasynyň tehnologiýa gözleg we ösüş merkezi hökmünde baha berildi

2014
Surat

Bu kompaniýa Hytaýyň ýangyndan goramak pudagynda iň täsirli on markanyň birine eýe boldy

2015
Surat

Afrika Efiopiýa zawody döredildi

2016
Surat

JONCHN elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary Afrika ýurtlarynyň infrastruktura gurluşygyna goşulýar

2020