önüm wideosy

JONCHN Zawody Doly enjamlary gurmak boýunça görkezme wideosy

Wenzhou JONCHN Holding Group tarapyndan öndürilen ýokary woltly wyklýuçateli gurnamak we elektrik geçiriji boýunça gollanma bäş bölekden ybarat.Wideo görkezişi kabinet ýygnamak, diwar gurnamak, esasy awtobus we kiçi awtobus oturtmak, gelýän kabinetiň elektrik geçirijisi we öçürilmegi, gidýän kabinetiň elektrik geçirijisi we öçürilmegi ýaly bölümlere bölünýär.Wideo görkezişi has içgin bolar we tehniki aýratynlyklar diňe salgylanmak üçin.

JONCHN Topary kommutator önümçiligi wideosy