MCB Mini Circuit Breaker JHB7 seriýasy

JHB7 seriýaly kiçi zynjyr döwüjiler, esasan, AC 50Hz, iş naprýa 400eniýesini 400V, tok 63A derejesine, gysga utgaşdyryş kuwwatyny 10000A-dan ýokary däl, şeýle hem öý ýa-da şuňa meňzeş ýerlerde ulanylýan setirler üçin artykmaç ýük we gysga aýlaw goragy bar, adaty şertlerde ýygy-ýygydan çyzyk öwrülişi bilen paýlaýyş liniýalary hökmünde ulanylýar.

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

1. Doly spesifikasiýalary döwmek ukyby
Serieshli seriýanyň döwüji kuwwaty 10kA ýetip biler we ulanyjylaryň has ýokary öndürijilik talaplaryna laýyk gelýän sowadyş täsiri gowy.
2.Mumşak ýaý ýoly we arkanyň başlangyç dizaýny
Aýlanyp geçýän ýaýyň urmagy tekiz we arkany öçüriji gapak 13 arkany öçüriji paneli kabul edýär.Nol uçýan arkany amala aşyrmak üçin ark söndüriji kameranyň dizaýnyny täzelemek.
3. Doly däl funksiýalar we ýokary plastisit
Syzmakdan goramak funksiýasyny bazardaky dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.
4. Daşky gurşawa güýçli uýgunlaşma
-35t ~ + 70T temperatura diapazonyna uýgunlaşyp biler we önüm ýokary belentlikde, uly temperatura tapawudynda we beýleki agyr şertlerde durnukly işläp biler.

Tehniki maglumatlar

1
2
3
4

  • Öňki:
  • Indiki: