JONCHN topary we Pinggao elektrik arkaly Afrika arkaly eksport

Golaýda Ningbo Beilun porty ýokary woltly elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary bilen enjamlaşdyrylan birnäçe porty dolanyşyk ammaryna ýörite konteýnerler bilen ýüklenen we Afrika iberilen ulaglary garşy aldy.

图片 1

Bu, JONCHN Group tarapyndan Afrika ýurtlarynyň elektrik kompaniýasynda gazanan Power Grid podstansiýasynyň gurluşyk taslamasy.Taslama Afrika ýurtlarynyň bäş şäherinde podstansiýalary gurmak üçin elektrik geçiriji we paýlaýyş enjamlary bilen üpjün eder.Taslama tamamlanandan soň, giň oba ýerleri üçin elektrik howpsuzlygyny üpjün eder.
Soňky ýyllarda epidemiýalara we çylşyrymly halkara ýagdaýyna duçar bolduk.JONCHN topary üstünlik gazanmaga çalyşýar, ösüşe ymtylýar, çeşmeleri işjeň birleşdirýär we biri-biriniň üstüni ýetirýär, milli iri kärhana Pinggao Electric we beýleki kärhanalar bilen birleşýär, "Guşak we ýol" gurluşygyna doly goşulýar we "Made in China" -e goldaw berýär. we global derejä çykmak üçin "Hytaý standarty".

图片 2_ 看图 王

Gurnama sahypasy

图片 3_ 看图 王

Eltip bermek ulaglary


Iş wagty: Awgust-19-2022