Hytaýda ýokary woltly farforly çykaryjy damja predohraniteliniň bahasy

HRW12 seriýaly düşüriji predohraniteller ätiýaçlyk goragy we ulgam we enjamlary çalyşmak üçin 10-36kV paýlaýyş liniýa transformatorynyň esasy tarapynda giňden ulanylýar.Bu seriýalar, elektrik togunyň kesilmegini azaldyp bilýän 10-36kV paýlaýyş liniýasynyň şaha setirinde oturdyldy, sebäbi aç-açan kesiş nokady we çyzygyň tehniki bölümi üçin howpsuz iş gurşawyny döredýän izolýasiýa wyklýuçatel funksiýasy bar. we enjamlar.Loadük bolan ýagdaýynda hem öçürmek we elektrik geçiriji amallara rugsat berilýär.
Önümlerimiz dizaýnda amatly, ygtybarly we ygtybarly, ulanmak aňsat we öndürijiligi IEC 60282-2 milli standartyna laýyk gelýär.

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Daşky gurşawy ulanyň

1. Belentlik 3000 metrden geçmeli däldir;
2. Daş-töwerekdäki howa gurşawynda geçiriji tozan we poslaýjy ýangyjy we partlaýjy gaz ýok;
3. aboveeriň üstündäki beýiklik 0-30 m, ýeliň iň ýokary tizligi 35m / s;Aboveeriň üstündäki beýiklik 30-50m, ýeliň iň ýokary tizligi 45m / s.
4. earthquakeer titremesiniň intensiwligi 5 ululykdan geçmeli däldir;
5. annualyllyk temperatura tapawudynyň gatnaşygy -5 ℃ + 45 within.

Bu nähili işleýär

HRW12 damja görnüşli predohranitel işlese, hereket edýän kontakt statik kontakt basýan gamyşyň çukur bölegine itilýär we basýan gamyşdaky bahar güýji basýan çeşmä berk ýapyşýar. Gysga utgaşdyryjy tok predohranitel baglanyşygyndan geçende. , bir ýaý dörediler.Turbanyň içindäki polat kagyz turbasy, arkanyň hereketi bilen köp gaz öndürer we tok noldan geçende arkany söndürmek üçin ulanylar.Ereýän predohranitel birleşdirilendigi sebäpli, basylýan gamyş bahar güýjüniň hereketi bilen çalt hereket edýär, bu predohranitel turbasynyň çalt gaçmagyna sebäp bolýar, zynjyry döwýär we nädogry çyzgyny ýa-da enjamlary kesýär.

1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki: