Hytaý üçin altyn üpjün ediji Allsparkpower Gün energiýasy üpjünçiligi 48V 100ah Dizel generatoryny çalşyň 3,5kwh -30kwh

Dowamyny oka >>


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Amal görkezmesi

:Gün şöhlesini mümkin boldugyça gün paneline dik saklaň.

.

(3) Kuwwat görkezijisiniň çyrasy hemişe ON re modeiminde (ýaşyl ýa-da gyzyl), IfOFF, bu toguň öçürilmegini ýa-da ýokdugyny aňladýar;Kuwwat ýok bolsa, lampany wagtynda güýçlendiriň.

(4) Iki sany liaht toplumyny bir uzakdan dolandyrmak arkaly dolandyryp bolýar.Ilki bilen uzakdan dolandyrmagy ulanmak üçin diafragma wyklýuçatelini, ýagny uzakdan dolandyryşdan plastmassa listini öçüriň.Çyralary dogry ýagdaýda dolandyryň.Bellik: Ulanylandan soň REMOTE CONTROL-y üns bilen saklaň.

(5) Yşyklandyrylanda 8IN1 köp funksiýaly telefon adapterini aýyrmagyňyzy haýyş edýäris.Kitap ýakylmazlygy mümkin, sebäbi batareýanyň çykyş naprýa .eniýesi 3,7V-den pesdir.

图片 1
图片 2

  • Öňki:
  • Indiki: